مدیریت بهره برداری؛ از الزامات ساخت و راه اندازی مراکز تجاری

مدیریت بهره برداری؛ از الزامات ساخت و راه اندازی مراکز تجاری

مدیریت بهره برداری یکی از الزامات ساخت و راه اندازی مراکز تجاری به شمار می رود که موفقیت آتی مراکز تجاری در گرو عملکرد آن است. ارائه خدمات بهره برداری متناسب، زیربنای ایجاد ارزش افزوده و حیات پویا برای هر مرکز تجاری می باشد. مدیران بهره برداری با استفاده از دانشی به روز، مطالعه، امکان سنجی و با در نظر گرفتن نیازها و سلایق مشتریان اقدام به بهره برداری به روشی صحیح و اصولی می کنند تا رونق و حفظ پاخور و طول عمر مرکز تجاری تضمین گردد. بهره بردار مرکز تجاری با استفاده از ظرفیت های پیدا و پنهان هر مرکز به شیوه ای پیش می رود که مرکز تجاری نسبت به سایر مراکز، مقصدی متمایز برای مخاطبان خود باشد. مال های موفق در جهان بدون پیگیری های مدیریت بهره برداری راه به سمت موفقیت نخواهند داشت. در انتها لازم به ذکر است که تدوین استراتژی های بازاریابی و تبلیغات برای مدیریت یک مرکز تجاری بسیار حائز اهمیت است و باید به جایگاه پروژه در این چرخه توجه ویژه ای داشت.

آکادا سنتر ارائه دهنده خدمات تجاری، اداری وتفریحی در حال ساخت می باشد و به زودی با کانسپتی متفاوت به عنوان مرکز ارائه دهنده محصولات تخصصی مادر و کودک میزبان خانواده شما خواهد بود...

خبرنامه

مسیریابی

شبکه های اجتماعی