مجتمع تجاری، اداری، تفریحی آکادا سنتر

این مجتمع با تنوع کاملی از ملزومات نوزاد، مادران باردار، کودکان و خانواده،
بزودی در منطقه ۲۲ تهران افتتاح خواهد شد.

acada center

بیوتی سنتر

acada center
بزودی

در آکادا سنتر رضایت شما نخستین دغدغه و هدف اصلی ماست

acada center

خبرنامه

مسیریابی

شبکه های اجتماعی