مجتمع تجاری، اداری، تفریحی آکادا سنتر

 آکادا نه یک بنا و مجتمع، بلکه یک تفکر است. تفکری که کودکان به عنوان آینده‌سازان، نقش برجسته‌ای در خلق ایده آن داشته اند.

acada center

بیوتی سنتر

acada center
بزودی

در آکادا سنتر رضایت شما نخستین دغدغه و هدف اصلی ماست

acada center

خبرنامه

مسیریابی

شبکه های اجتماعی