مجتمع تجاری، اداری، تفریحی آکادا سنتر

 آکادا نه یک بنا و مجتمع، بلکه یک تفکر است. تفکری که کودکان به عنوان آینده‌سازان، نقش برجسته‌ای در خلق ایده آن داشته اند.

acada center

سیسمونی

acada center

در آکادا سنتر رضایت شما نخستین دغدغه و هدف اصلی ماست

acada center

خبرنامه

مسیریابی

شبکه های اجتماعی