مجتمع تجاری، اداری و تفریحی آکادا سنتر

مجتمع تجاری، اداری، تفریحی آکادا سنتر

این مجتمع با رویکرد تامین نیاز و عرضه ملزومات نوزاد، کودک و خانواده در منطقه 22 تهران با بالاترین کیفیت و بهترین طراحی احداث گردیده است.

acada center

در آکادا سنتر رضایت شما نخستین دغدغه و هدف اصلی ماست

acada center

خبرنامه

مسیریابی

شبکه های اجتماعی

خبرنامه